КАКО МОЖАМ ДА ОБЕЗБЕДАМ ДОВЕРЛИВ КОНТАКТ ЦЕНТАР ЗА МОЈОТ БИЗНИС?

Телемаркетинг Телепродажба

Партнерство со доверлив контакт центар е од клучно значење за бизнисите кои се насочени да го подобрат корисничкото искуството на клиентите и да ја зголемат продажбата на сопствените производи.

Вистинскиот контакт центар може да го претставува вашиот бренд, да обезбеди исклучителна услуга за клиентите и да придонесе за севкупниот деловен успех.

Подолу се  неколку критични размислувања за сопствениците на бизниси кога бараат сигурен контакт центар за аутсорсирање на своите услуги.

Придобивки и заштеда на трошоците од користење аутсорсинг услуги

Телемаркетинг

Во денешното конкурентно деловно опкружување, компаниите постојано бараат иновативни начини да ги оптимизираат своите активности додека обезбедуваат услуги за клиентите. Една стратегија која се покажа како многу ефикасна е аутсорсирањето на услугите на клиентите на компаниите за аутсорсинг на деловни процеси (BPO). Со искористување на експертизата и ресурсите на специјализираните компании за аутсорсинг, бизнисите можат да остварат значителни заштеди на трошоците, а во исто време да одржат високо нивоа на услуги. Во овој блог пост, ќе ги истражиме придобивките за заштеда на трошоците од аутсорсингот на услуги  и како тоа може да ја подобри ефикасноста и профитабилноста на деловното работење.

Кој тип на контакт центар услуги е вистинскиот за вашата компанија?

Телемаркетинг

Одличната услуга за клиентите, дополнително ја поттикнува продажбата, ја подобрува вредноста и ја зголемува репутацијата на брендот. Лошата услуга може да го направи токму спротивното - да изгуби клиенти, да му наштети на брендот и да наштети на продажбата. Тоа е причината зошто аутсорсинг на контакт центар услугите може да бидат една од најважните деловни стратегии за успешните брендови.

5 начини на кои бизнисите можат да заштедат пари користејќи контакт центар услуги

Телемаркетинг

За да заштедат време, пари и ресурси, многу компании користат аутсорсинг на контакт центар услуги. Контакт центрите генерално обезбедуваат услуги и поддршка за клиентите со акцент на корисничкото задоволство и зголемување на продажбата, при што нудат сервисирање на некоја од следниве услуги:

Зошто е добро да направите испитувањето на задоволството на клиентите?

Корисничко искуство

Испитувањето на задоволството на клиентите е од клучно значење во одржувањето силни односи со клиентите, поттикнување на лојалноста и постигнување одржлив бизнис раст.

Базата на податоци за вашите клиенти е ОГРОМЕН КАПИТАЛ на вашата фирма

Корисничко искуство

Базата на податоци за вашите клиенти е ОГРОМЕН КАПИТАЛ на вашата фирма. Таа содржи важни информации за вашите клиенти - нивните контакт податоци, историја на купување, преференци и сл. Редовното ажурирање на базата на податоци за вашите клиенти ви гарантира дека информациите во неа остануваат точни, релевантни и веродостојни.

Зошто да користам контакт центар за влезни (inbound) повици?

Телепродажба

Услугата на контакт центар за влезни повици e справување со дојдовни телефонски повици од вашите сегашни или потенцијални клиенти/корисници. Тој е опремен со технологија за примање и дистрибуција на дојдовни повици до соодветните агенти кои ги одговараат повиците во име на вашата компанија.

КОИ СЕ ОСНОВНИ ВИДОВИ НА ТЕЛЕПРОДАЖБА?

Телепродажба

Inbound (Влезна) телепродажба се однесува на примање дојдовни телефонски повици од лидови кои се генерирани преку  рекламирање на различни канали.